Knowledge base

Uitleg over termen en informatie uit de wereld van IT-beveiliging

Onze kennisdatabase biedt u waardevolle informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van IT-beveiliging. Ontdek welke gevaren er bestaan en hoe u specifiek de bedreigende situaties kunt tegengaan om CEO-fraude, ransomware, phishing en dergelijke af te weren. Daarnaast krijgt u een overzicht van relevante termen op het gebied van informatiebeveiliging.

Ransomware

Het woord “ransomware” komt uit de Engelse taal en bevat de term “ransom”, wat vertaald betekent gegijzeld voor geld.

Phishing

Phishing is een elektronisch uitgevoerde fraudepoging, waarbij de ontvanger een nep-e-mail krijgt toegestuurd, die hij vaak in eerste instantie niet als zodanig herkent.

Het belangrijkste IT-nieuws. Lees onze laatste blogberichten

Email Conversation Thread Hijacking

Email Conversation Thread Hijacking

You should only open email attachments and links from senders you know is an advice often given when it comes to preventing email-based malware and phishing attacks. However, in this article we outline an attack technique called email conversation thread hijacking, which uses victim’s existing email conversations and thus trust-relationships to spread to new victims. Against this attack the previous advice will not help. We explain how email conversation thread hijacking is used by attackers, and why it dramatically increases the likelihood for victims to open malicious links or malicious attachments.
Firefox Send sends Ursnif malware

Firefox Send sends Ursnif malware

On 2020-07-07 Mozilla temporarily disabled their Firefox Send service due to abuse by malware. Hornetsecurity’s Security Lab explains how malware was abusing the Firefox Send service. To this end, a malspam campaign distributing a variant of the Ursnif malware is analyzed. The campaign used the Firefox Send service to host its malicious downloader and send victims these malicious Firefox Send links. Such abuse prompted Mozilla to disabled the Firefox Send service, because the service is currently lacking a feature to report abuse. Meaning even if researchers found these malicious links they could not be reported to Mozilla for takedown. However, our analysis further reveals that malware already abuses other services, hence, disabling Firefox Send – even though it was the right decision – has no impact on malware campaigns.
Het Hornetsecurity Security Lab publiceert nieuwe cijfers: ongeveer 70% van alle e-mails is ongewenst

Het Hornetsecurity Security Lab publiceert nieuwe cijfers: ongeveer 70% van alle e-mails is ongewenst

Dagelijks worden ongeveer 300 miljard e-mails verzonden. Het aantal verzonden en ontvangen e-mails voor privé- en zakelijke doeleinden zal toenemen tot naar verwachting 361,6 miljard tegen 2024. Niet alle e-mails die in de inbox van gebruikers terechtkomen zijn gewenst, en de ongewenste e-mails bevatten niet alleen twijfelachtige advertenties, maar ook vaak schadelijke bijlagen en links.