Gegevensbeschermingsvoorschriften van Hornetsecurity GmbH

Laatst bijgewerkt: Februari 2021

I. Contactgegevens

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen het kader van deze websites in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Hornetsecurity GmbH

Am Listholze 78
30177 Hannover
Duitsland

 +49 511 515 464-0

Directeuren: Daniel Hofmann, Daniel Blank

Handelsregister: Kantongerecht Hannover HRB 201937
Verkoopbelasting ID: DE256599255

Chief Information Security Officer: Olaf Petry
Contact: privacy@hornetsecurity.com.

Functionaris voor gegevensbescherming: Lukas Wagner, LL.M.
Contact: privacy@hornetsecurity.com.

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

De basis van een doeltreffende gegevensbescherming is uitgebreide informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens (“gegevensverwerking”). Om deze reden willen wij u informeren over:

 • wanneer of voor welke acties wij gegevens verwerken;
 • welke gegevens wij om welke redenen verwerken;
 • wie gegevens ontvangt;
 • welke rechten u heeft op grond van de door ons verwerkte gegevens.

Deze gegevensbeschermingsverklaring regelt alleen het gebruik van persoonlijke gegevens op onze websites https://www.hornetsecurity.com/nl en https://cp.hornetsecurity.com/, inclusief de subpagina’s ervan. Als u onze websites via een link verlaat of onze websites bezoekt op een sociaalmediaplatform, verlaat u ook het toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De overdracht van informatie naar of van deze websites is beveiligd met TLS-encryptie.

U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring permanent en te allen tijde downloaden op het adres

https://www.hornetsecurity.com/nl/privacy. Print het uit of download het.

 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Het aanbieden van de websites vereist de verwerking van diverse gegevens. Bovendien is de omvang van de gegevensverwerking afhankelijk van uw gebruik van de functionaliteiten van de websites, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via het contactformulier of instemt met de verwerking van gegevens.

U bent niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien de verstrekking van deze gegevens echter technisch verplicht is wanneer u onze website bezoekt, zal weigering tot gevolg hebben dat u geen toegang krijgt tot onze websites en deze niet kunt gebruiken.

Als bezoeker van onze websites bent u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming in de zin van Art. 22 AVG.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Reden voor verwerking Rechtsgrondslag in de AVG-uitleg

 

Reden voor verwerking Wettelijke verplichting Opmerkingen

Uitvoering van het contract of uitvoering

precontractuele maatregelen

Art. 6 Par. 1 b) De verwerking vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de uitoefening en de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden gegevens door ons alleen in die mate verwerkt.
Gerechtvaardigd belang Art. 6 Par. 1 f) De verwerking vindt plaats voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben en er geen strijdige doorslaggevende belangen van de betrokkene blijken te zijn. Het specifieke belang wordt in deze gegevensbeschermingsverklaring toegelicht in het kader van de beschrijving van de verwerking.
Toestemming Art. 6 Par. 1 a) De gegevens worden verwerkt indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het soort en de omvang van de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verwerking tot op dit moment.
Wettelijke verplichting Art. 6 Par. 1 c) Gegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan Duitse of Europese wettelijke verplichtingen.

 

3. Gegevensverwijdering en opslagtijd

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan ophoudt te bestaan. In sommige gevallen kunnen rechtsgrondslagen echter parallel bestaan of, bij ontstentenis van een rechtsgrondslag, in een nieuwe rechtsgrondslag voorzien, zoals de verplichting om bepaalde gegevens op te slaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan.

III. Gegevensverwerking voor het ter beschikking stellen van de website

Om de websites aan u te kunnen tonen, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verwerken. Dit gebeurt al wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast bieden wij op onze websites verschillende functionaliteiten aan die verdere gegevensverwerking vereisen.

 

 1. Logbestanden

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of onze websites bezoekt, wordt verschillende informatie doorgegeven aan onze servers. Deze informatie hebben we nodig om de verbinding tot stand te brengen en te houden. Onder de gegevens bevindt zich ook uw IP-adres, dat wij als een persoonsgegeven behandelen. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld:

 • batchrecordversie
 • website aangevraagd door de klant
 • mogelijke foutcode(s) van Squid / gedetailleerde foutbeschrijving
 • IST-statuscode van de aangezochte server
 • IST-statuscode doorgestuurd naar klant
 • browserversie
 • besturingssysteem

Wij slaan deze gegevens op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens over u. De opslag van logbestanden, met inbegrip van uw IP-adres, dient het legitieme belang van het ter beschikking stellen van onze websites en het voorkomen van misbruik ervan. Opgeslagen logbestanden worden uiterlijk na 14 maanden verwijderd, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een aanval op onze websites te voorkomen of op te helderen.

 

 1. Cookies

Wij gebruiken cookies om de verbinding tot stand te brengen en te onderhouden. Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door uw browser wordt doorgegeven en op uw computer wordt opgeslagen. U kunt ook het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies op elk moment zelf verwijderen. Cookies kunnen nodig zijn om een verbinding tot stand te brengen of om het gebruik van de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Het gebruik van technisch geconditioneerde cookies en de daarmee verbonden gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloos en comfortabel gebruik van onze websites. Technisch geconditioneerde cookies worden meestal automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies), en in andere gevallen pas na enige tijd (persistente cookies). De duur van de opslag van permanente cookies wordt bepaald door de aanbieder en kan bijvoorbeeld door u in uw browser worden bekeken.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in ons cookiebeleid.

 

 

 1. Contactformulieren

Op verschillende plaatsen op onze websites vindt u contactformulieren waarmee u ons een vraag kunt stellen of bijvoorbeeld een offerte kunt aanvragen voor een van onze diensten. Voor algemene vragen worden de volgende gegevens gevraagd: ontvanger bij Hornetsecurity, bedrijf, naam, e-mailadres, telefoon en uw bericht. Wanneer u een offerte voor onze diensten aanvraagt, dient u de volgende informatie te verstrekken: bedrijf, titel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, gewenste dienst, en het aantal geplande gebruikers. De informatie is gemarkeerd als verplichte velden. Alle andere gegevens die u invult op het contactformulier, ook via het vrije tekstveld, zijn vrijwillig.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de beantwoording van uw aanvraag en de daarmee samenhangende communicatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie en van alle gegevens die in de diensten van Hornetsecurity zijn opgeslagen, is de noodzaak om de bestaande contractuele relatie na te komen. In beginsel geldt hier ons rechtmatig belang om de contactfunctionaliteit te bieden en te reageren op uw vraag die via deze functionaliteit wordt doorgegeven. Indien uw verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst met ons, zal de verwerking plaatsvinden in het kader van deze precontractuele verplichting.

Uw gegevens zullen worden gewist zodra uw verzoek is verwerkt. In geval van sluiting van een contract verwerken wij de gegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van het contract.

 

 1. Opmerkingenfunctie in de blog

U kunt opmerkingen plaatsen bij de bijdragen in onze Hornetsecurity-blog en deelnemen aan de discussie. Inschrijven is niet nodig. Om een reactie toe te voegen, kunt u het formulier aan het einde van elk blogbericht invullen. Hiervoor hebben we de volgende informatie van u nodig: uw e-mailadres, de naam waaronder u uw reactie wilt publiceren en uw reactie. U hoeft niet noodzakelijkerwijs uw duidelijke naam te gebruiken. Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

De rechtsgrondslag van de verwerking is ons gerechtvaardigd belang om de opmerkingenfunctie aan onze bijdragen aan te bieden, zodat wij meningen kunnen uitwisselen tussen onze websitebezoekers en onszelf. Wanneer u een reactie achterlaat op de blog worden uw IP-adres en naam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, bijv. als iemand illegale inhoud in een reactie schrijft (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval zouden wij zelf voor de opmerking kunnen worden vervolgd. Om deze reden zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur van de opmerking. Uw informatie wordt bewaard totdat u bezwaar maakt tegen de opslag ervan of totdat ons rechtmatig belang om een andere reden ophoudt te bestaan.

 

 1. Partnerportaal

Als u geïnteresseerd bent in het leveren van onze diensten als partner van Hornetsecurity kunt u zich via onze websites inschrijven in ons partnerprogramma. Daartoe moet u het onlinepartnerverzoek invullen, waarbij u verschillende gegevens over uw bedrijf en uw contactpersonen moet verstrekken. De verplichte informatie is in elk geval gemarkeerd. Alle andere informatie wordt vrijwillig verstrekt.

In dit verband is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van precontractuele maatregelen of, na sluiting van de partnerovereenkomst, de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. De opslagperiode wordt in beginsel overeenkomstig de duur van de contractuele relatie bepaald. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na het verstrijken ervan interveniëren.

 

 1. Inloggen op Configuratiescherm en Webmail

Als u al klant bent bij Hornetsecurity kunt u zich via onze websites registreren in het configuratiescherm, van waaruit u uw diensten kunt gebruiken en beheren. Als klant van Webmail kunt u zich registreren via een aparte link in uw mailbox. U heeft uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord nodig om u te registreren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie en van alle gegevens die in de diensten van Hornetsecurity zijn opgeslagen, is de uitvoering van de bestaande contractuele relatie. De opslagperiode wordt in beginsel overeenkomstig de duur van de contractuele relatie bepaald. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na het verstrijken ervan interveniëren.

 1. Test-Onboarding

Om onze Spamfilterdienst, de Archiveringsdienst of de Hornetsecurity Continuity Service te testen, kunt u zich rechtstreeks via onze websites registreren. Hiervoor hebben wij diverse gegevens nodig, zoals enkele persoonsgevens, het domein, de server en de gebruiker waarvoor de dienst gewenst is, en de gewenste dienst. De verplichte velden zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. Alle andere informatie is vrijwillig.

In dit verband is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van precontractuele maatregelen of de noodzaak voor de uitvoering van het contract. De opslagperiode wordt in beginsel overeenkomstig de duur van de contractuele relatie bepaald. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na het verstrijken ervan interveniëren.

 

 1. Onlinesollicitatie

U kunt ook op elk moment een aanvraag bij ons indienen via ons online-aanvraagformulier. Persoonsgegevens worden ons toegezonden als onderdeel van de aanvraag via onze websites. Dit kan direct plaatsvinden via de invoervelden of indirect via de te uploaden sollicitatiedocumenten, zoals uw cv. De op het inschrijvingsformulier als verplicht aangemerkte informatie is verplicht. Alle andere informatie, zelfs als deze is opgenomen in de geüploade sollicitatiedocumenten, is vrijwillig. Wij verwerken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Door uw gegevens in te vullen op onze carrièrepagina of door u in te schrijven in de talentenpool, stemt u er ook mee in dat wij u schriftelijk en telefonisch contacteren en informeren in het kader van onze recruitmentmarketing of programma’s voor talentbehoud. Indien u dit later niet meer wenst, kunt u uw gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen laten verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen, is een kort bericht sturen naar job@hornetsecurity.com?subject=Data privacy – Verzoek om verwijdering van mijn persoonsgegevens als sollicitant.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak voor het aangaan van een arbeidsverhouding. Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 90 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven voor verdere opslag.

Dit proces wordt ondersteund door een HR-tool die Hornetsecurity GmbH gebruikt voor kandidatenbeheer en personeelsadministratie.

Nadere informatie is te vinden onder de volgende link https://www.hornetsecurity.com/en/privacy-policy-personio.

 

 

 

 1. Google Maps

Op onze websites gebruiken wij de kaartendienst Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) om onze locatie te tonen.

Wanneer u op de pagina komt waarop de kaart van Google Maps is geïntegreerd, sturen onze websites verschillende gegevens waaronder uw IP-adres, naar Google in de Verenigde Staten, waar ze worden opgeslagen op de servers van Google. Als u een Google-account heeft en ingelogd bent op het moment dat u onze websites bezoekt, wordt de informatie rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Maar ook zonder gebruikersaccount maakt Google een gebruikersprofiel over u aan. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat.

Het doorgeven van de gegevens aan Google is gebaseerd op ons rechtmatig belang om u de kaartfunctie van Google Maps op onze websites aan te bieden.

U kunt de toewijzing van de gegevens die wij aan uw gebruikersaccount doorgeven, voorkomen door u bij Google af te melden voordat u onze websites bezoekt. Om de gegevensoverdracht naar Google volledig te stoppen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. De kaartweergave kan dan niet meer worden gebruikt.

Meer informatie over Google en het gebruik van Google Maps vindt u hier:

 

 1. Google-lettertypes

Wij gebruiken zogenaamde webfonts van Google om lettertypes weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in uw browser om teksten en lettertypes correct weer te geven. Om dit te doen, maakt uw browser verbinding met Google, die Google vertelt dat onze websites zijn bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op de rechtsgrondslag van ons rechtmatig belang bij een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze websites. Als uw browser geen Google Fonts of Web Fonts ondersteunt, gebruikt uw toestel een standaardlettertype.

Voor meer informatie over Google Fonts en het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende websites:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 1. Plug-ins voor sociale media

Als u de bijdragen van onze websites leuk vindt, kunt u deze rechtstreeks delen via buttons in diverse socialemedianetwerken en microbloggingsdiensten. Daartoe zijn op onze websites passende socialemediaplug-ins geïntegreerd.

Als u een subpagina oproept waarin de socialemediaplug-ins zijn geïntegreerd, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de respectieve exploitanten. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, worden verschillende gegevens, waaronder uw IP-adres, naar de exploitanten gezonden en door hen opgeslagen. Aangezien de meeste exploitanten in de VS zijn gevestigd, worden de gegevens daar ook opgeslagen. Zo weten de exploitanten dat uw browser de betreffende subpagina van onze websites heeft opgeroepen. Dit geldt ook als u geen gebruikersaccount heeft bij het socialemedianetwerk of de microbloggingsdienst, of niet bent ingelogd op het moment dat u onze website bezoekt.

Als u daar tegelijkertijd bent ingelogd op uw account, wijst de exploitant uw bezoek aan onze websites en uw verdere interactie met de plug-in (activering van de desbetreffende toestemmingsknoppen, opmerkingen) direct toe aan uw account en slaat hij deze informatie op. Deze acties kunnen ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van het netwerk. U kunt deze gegevensverwerking voorkomen door de toetsen niet in te drukken. U kunt ook uitloggen uit uw socialemedianetwerk voordat u onze website bezoekt. U kunt ook add-ons gebruiken zoals de “NoScript”-scriptblocker (http://noscript.net) voor uw browser om in het algemeen te voorkomen dat socialemediaplug-ins worden uitgevoerd.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons rechtmatig belang om u een gemakkelijke manier te bieden om informatie over onze websites te delen op socialemedianetwerken en microbloggingsdiensten en zo onze zichtbaarheid te vergroten.

Voor nadere informatie over gegevensverwerking, met name de reikwijdte en rechtsgrondslag ervan en de rechten in dit verband, kunt u de informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de respectieve netwerken raadplegen.

Onze websites maken gebruik van de volgende socialmediaplug-ins:

Facebook

Onze websites bevatten een sociale plug-in van het socialemedianetwerk Facebook. De bijbehorende knop is te herkennen aan het Facebook-logo.

U kunt het privacybeleid van Facebook hier vinden: http://www.facebook.com/policy.php.

Google+

Onze websites bevatten een sociale plug-in van het socialemedianetwerk Google+ van Google. De bijbehorende knop is te herkennen aan het “G+”-logo.

U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter

Onze websites bevatten een sociale plug-in van de microbloggingsdienst Twitter van Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). De bijbehorende knop kan worden herkend door de Twitter-vogel.

U kunt het privacybeleid van Twitter hier vinden: https://twitter.com/privacy.

LinkedIn

Onze websites bevatten een sociale plug-in van het socialemedianetwerk LinkedIn van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, (“LinkedIn”), in Europa vertegenwoordigd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. De bijbehorende toets is te herkennen aan het “in”-logo.

U kunt het privacybeleid van LinkedIn hier vinden:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram

Onze websites bevatten een sociale plug-in van de microbloggingsdienst Instagram Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS (“Instagram”). De bijbehorende knop is te herkennen aan het Instagram-cameralogo.

Door het opzetten van je Instagram-account heeft u de mogelijkheid van directe beïnvloeding (bezwaar). U kunt hierover meer te weten komen onder de volgende link:

https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716.

U kunt het privacybeleid van Instagram hier vinden:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 1. Livezilla

De controller heeft de LiveZilla-component in deze websites geïntegreerd. LiveZilla is een Live-Support-Helpdesksoftware die een directe communicatie in real time (zgn. livechat) met bezoekers van uw eigen website mogelijk maakt.

De ontwikkelaar van de LiveZilla-component is LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland.

Telkens wanneer u onze websites bezoekt, die zijn uitgerust met een LiveZilla-component, verzamelt deze component gegevens met het oog op de werking van het livechatsysteem en de analyse van de werking van het systeem. Meer informatie over LiveZilla kan worden gevonden op http://www.livezilla.net/home/en/.

De LiveZilla-component plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker. Wat cookies zijn, is hierboven uitgelegd. Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt via het LiveZilla-cookie. Dergelijke gepseudonimiseerde gebruiksprofielen kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om de goede werking van het livechatsysteem te analyseren en te handhaven. De analyse dient ook om ons aanbod te verbeteren. De gegevens die via het LiveZilla-component worden verzameld, zullen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de identiteit van de betrokkene vast te stellen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze websites te allen tijde verhinderen, zoals hierboven is beschreven, door middel van een aangepaste instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat de LiveZilla-component een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door de LiveZilla-component is geplaatst, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De actuele gegevensbeschermingsvoorschriften van LiveZilla GmbH vindt u op https://www.livezilla.net/disclaimer/en/

 

 

 1. Informatie over de nieuwsbrief en toestemmingen

Met de volgende informatie informeren wij u over onze nieuwsbrieven en over de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrieven” genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

Double-Opt-In en aanmelding

De inschrijving op onze nieuwsbrief (op de websites “Hornetsecurity News” genoemd), gebeurt via een zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich aanmeldt met andere e-mailadressen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de inlog- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres.

Statistische onderzoeken en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de Pardot-server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van Pardot, om individuele gebruikers te observeren. Aan de hand van de evaluaties kunnen wij de leesgewoonten van onze gebruikers herkennen en onze inhoud aan hen aanpassen of andere inhoud sturen volgens de interesses van onze gebruikers.

Beëindiging/herroeping

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. uw toestemming intrekken. Uw toestemming voor de verzending ervan via Pardot en de statistische analyses zal dus op hetzelfde moment vervallen. Een afzonderlijke annulering van de verzending via Pardot of van de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk.

 

 1. Andere persoonsgegevens

Wij wijzen er nogmaals op dat op deze websites Google Analytics is uitgebreid met de code “_anonymizeIp();” om het anoniem verzamelen van IP-adressen te garanderen (het zogenaamde IP-masking). Hornetsecurity GmbH slaat daarom geen persoonsgegevens van een websitebezoeker op.

Persoonsgegevens worden uiteraard alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt, bijv. in het geval van individuele vragen/als onderdeel van een sollicitatie- of loyaliteitsprogramma of in het geval van een aanvraag om een dienst of ondersteuning via een contactformulier, per e-mail, online of schriftelijk. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de dienst die verantwoordelijk is voor de behandeling van uw aanvraag/verzoek. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen via de marketingautomatiseringstool Salesforce Pardot, het ticketsysteem OTRS en onze servers. Verder zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven of voor andere dan de in elk afzonderlijk geval vermelde doeleinden worden gebruikt. Persoonsgegevens die ons worden toegezonden (bijv. naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres) zullen alleen worden gebruikt om te antwoorden op uw vraag of om uw verzoek of aanvraag te verwerken. Met uitdrukkelijke toestemming (double opt-in-procedure) zullen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. U heeft de mogelijkheid uw toestemming te allen tijde in te trekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven). Wij wijzen erop dat berichten via e-mail in niet-gecodeerde vorm geen absoluut veilig communicatiemiddel is tegen toegang door derden en in het bijzonder ook toegankelijk worden voor de e-mailprovider.

IV. Analyse en opsporing van het gebruik

Wij willen de bruikbaarheid van deze websites en de aantrekkelijkheid van de diensten ervan verder verbeteren. Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij daarom ook gegevens over het gebruiksgedrag, die wij voor dit doel evalueren. Daarom worden op onze websites de volgende tracking- en analysecookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat door uw browser wordt doorgestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt ook het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies op elk moment zelf verwijderen. Cookies kunnen noodzakelijk zijn om een verbinding tot stand te brengen of het gebruik van de websites te verbeteren. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze websites volledig kunt gebruiken.

Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen:

Cookievoorkeuren aanpassen

 

1. Google (Universeel) Analytics

Deze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google verzamelt informatie over uw gebruik van deze websites (waaronder uw IP-adres) in de VS via een cookie en slaat deze informatie op. Wij gebruiken echter alleen Google Analytics met een anonimiseringsfunctie waarbij het IP-adres wordt gereduceerd voordat het door Google wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan Google in de VS worden doorgegeven en alleen daar worden ingekort. Google analyseert de verzamelde informatie en stuurt ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze websites en levert ons hiertoe aanvullende diensten. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Naast het blokkeren van alle cookies door uw browser kunt u voorkomen dat Google uw gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele toestellen kunt u op de volgende link klikken om een opt-outcookie in te stellen die toekomstige verzameling door Google Analytics binnen deze websites voorkomt (Deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Schakel Google Analytics uit via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

2. Google AdWords

Onze websites maken gebruik van het advertentieprogramma “Google AdWords” van Google, inclusief het bijhouden van conversies. Wij gebruiken dit instrument om te bepalen hoe succesvol reclame voor onze diensten op andere websites dan de onze is. Daartoe wordt een conversiecookie geplaatst wanneer u op een van onze advertenties klikt. Met dit cookie kunnen wij herkennen dat u via deze advertentie op onze websites bent gekomen. Wij gebruiken dergelijke gebruiksstatistieken om statistieken op te stellen voor het evalueren van de conversie van onze advertenties. Wij ontvangen geen informatie over u persoonlijk. Het conversiecookie dat in uw browser is ingesteld, is individueel en kan niet door andere Google AdWords-klanten worden gebruikt voor hun statistieken.

U kunt het bijhouden van gegevens voorkomen door het cookie voor het bijhouden van conversies uit te schakelen in uw browserinstellingen.

 

3. DoubleClick

Wij maken ook gebruik van de DoubleClick-dienst van Google. Er wordt een cookie geplaatst en aan uw browser wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend. Het cookie bepaalt of en welke advertenties in uw browser werden weergegeven en aangeklikt. Zo kunnen wij de reclame nog beter afstemmen op uw interesses. Aangezien wij op deze websites de IP-anonimisering van Google hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres ook in het kader van DoubleClick ingekort voordat het door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven, en slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan Google in de VS doorgegeven en alleen daar ingekort. Google analyseert de verzamelde informatie en stuurt ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze websites en levert ons hiertoe aanvullende diensten. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Naast de hierboven genoemde algemene opties om cookies te voorkomen, kunt u ook specifiek voorkomen dat Google het DoubleClick-cookie opslaat door een geschikte browserplug-in te downloaden. U kunt deze hier vinden.

 

4. Facebook-Custom Audience

Wij gebruiken zogenaamde Facebook-pixels op onze websites. Dit is de functie van een webanalysedienst van Facebook. Facebook-pixels zijn onzichtbare grafische bestanden die in onze websites zijn ingebouwd. Wanneer u onze websites bezoekt, wordt informatie van de pixel in uw browser opgeslagen. Zo kunnen wij nagaan welke van onze subpagina’s u heeft bezocht. Wij delen deze informatie met Facebook om onze advertenties daar beter af te stemmen op uw werkelijke interesses en om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook te analyseren. Afhankelijk van uw gebruik van onze websites, wijst Facebook u toe aan bepaalde groepen van geïnteresseerden, bekend als aangepaste doelgroepen. De door het cookie gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een Facebook-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Voor meer informatie over hoe Facebook Trackingpixel gegevens verzamelt, bezoek hier of hier.

Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking door Facebook. Facebook gebruikt de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en optimalisering van aanbiedingen. Het privacybeleid van Facebook is in dit verband van toepassing. Wij wijzen erop dat het gebruik van een dergelijke trackingprocedure de identificatie van gebruikers via talrijke websites mogelijk maakt. U kunt deze functie uitschakelen in de instellingen van uw Facebook-account voor alle toestellen die u gebruikt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Zie voor meer informatie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook.

Onafhankelijk hiervan kunt u in het algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke cookies via verschillende sites van derden, bijv:

 

5. Pardot

Wij maken gebruik van het Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”) van salesforce.com One Market Street, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Pardot is een speciale software voor het registreren en evalueren van het gebruik van een website door websitebezoekers. Wanneer u onze websites bezoekt, registreert Pardot uw klikpad en creëert het een individueel gebruikersprofiel met gebruikmaking van een pseudoniem. Daartoe worden cookies gebruikt die de herkenning van uw browser mogelijk maken. Door de eerste keer dat u onze websites gebruikt in te stemmen met het gebruik van cookies door de zogenaamde cookieacceptatiebanner te bevestigen of door onze websites te blijven gebruiken, stemt u ook in met het gebruik van cookies van Pardot.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Daartoe kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke instantie. Bovendien kunt u het maken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op elk gewenst moment uitschakelen door uw internetbrowser zo te configureren dat cookies van het “salesforce.com“-domein niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

Raadpleeg onze Cookiebeleid

 

6. LinkedIn Analytics

Onze websites maken ook gebruik van trackingfuncties van het LinkedIn-netwerk. LinkedIn maakt gebruik van cookies wanneer u onze websites bezoekt. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan LinkedIn in de VS, samen met informatie over uw gebruik van onze websites en de gebruikte toestellen. Uw gebruik van onze websites en van andere websites die u bezoekt, kan worden geanalyseerd en gebruikt als basis voor reclame. Als u een LinkedIn-gebruikersaccount heeft en ingelogd bent, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan uw account. Wij hebben geen kennis van de precieze gegevensstromen tussen uw browser en LinkedIn. Raadpleeg LinkedIn’s privacybeleid en cookiebeleid voor meer informatie:

– Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– Cookiebeleid https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor analysedoeleinden is ons gerechtvaardigd belang bij een statistische evaluatie van uw gebruikersgedrag om onze websites en onze diensten voortdurend te kunnen optimaliseren en beter op de markt te kunnen brengen.

 

7. Bing Ads

Op onze websites gebruiken wij het Bing Ads Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”).

Bing Ads plaatst cookies op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze websites terecht bent gekomen. Hierdoor kunnen Microsoft Bing en wij zien dat er op onze advertentie is geklikt, en dat de bezoeker is doorgestuurd naar een van onze websites en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij ontvangen geen persoonlijke informatie over u. Alleen het totaal aantal gebruikers dat via een Bing-advertentie op de conversiepagina terecht is gekomen wordt verstrekt. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van onze advertenties bepalen.

 

8. Pushmeldingen

Als u pushmeldingen voor deze websites activeert met behulp van de “Signalize”-dienst, wordt een functie van uw internetbrowser of mobiele besturingssysteem gebruikt om de meldingen voor u te verzorgen. Voor het verzenden van berichten worden alleen anonieme of pseudonieme gegevens doorgegeven. Afhankelijk van de configuratie van de websites kan dit zijn:

 • Pseudonieme gebruikers-ID: een willekeurig gegenereerde waarde (voorbeeld: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) die is opgeslagen in een trackingcookie-ID.
 • Pseudonieme digitale vingerafdrukken, pseudonieme codes voor mobiele toestellen en, indien nodig, pseudonieme identificatiemiddelen voor verschillende toestellen.

Deze gegevens worden alleen verwerkt om de meldingen af te leveren waarop u zich heeft geabonneerd en om instellingen met betrekking tot meldingen te configureren. Wij vragen uw toestemming om deze gegevens op te slaan. In dit geval is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Art. 6 Par. 1 lit. EEN AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van meldingen via de instellingen van uw browser of mobiele toestel. Informatie over het afmelden voor pushmeldingen kan hier worden gevonden.

Om de pushberichten inhoudelijk zinvol voor u te maken, gebruiken wij de voorkeuren die zijn verzameld op basis van een pseudoniem gebruikersprofiel door middel van trackingpixels en, uitsluitend met uw toestemming, ook door middel van cookies, en voegen wij uw meldings-ID samen met het gebruikersprofiel van de websites, uitsluitend met het oog op het verzenden van gepersonaliseerde berichten. De trackingtechnologie wordt ook gebruikt voor een door ons uitgevoerde statistische evaluatie van de meldingen. Zo kunnen wij nagaan of een kennisgeving is afgeleverd en of erop is geklikt. De op deze manier gegenereerde gegevens worden in onze opdracht door etracker GmbH uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen, en zijn dus onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. Etracker is in dit verband onafhankelijk geauditeerd en gecertificeerd, en mag het gegevensbeschermingszegel ePrivacyzegel dragen.

De gegevensverwerking voor de statistische analyse van de kennisgevingen en om toekomstige kennisgevingen beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig Art. 6 Par. 1 letter f AVG. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons van groot belang is, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres of login- of toestel-id’s, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Een rechtstreekse persoonlijke verwijzing is dus uitgesloten. Etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, combineert ze niet met andere gegevens en geeft ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking.

 

9. Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd zij op welke pagina’s doorbrengen, welke links zij kiezen om aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.). Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun toestellen. Dit omvat het IP-adres van een toestel (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in een niet-geïdentificeerde vorm wordt opgeslagen), de schermgrootte van het toestel, het toesteltype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze websites weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Wij willen de bruikbaarheid van deze websites en de aantrekkelijkheid van de diensten ervan verder verbeteren. Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij daarom ook gegevens over het gebruiksgedrag, die wij voor dit doel evalueren. Daarom worden op onze websites de volgende tracking- en analysecookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat door uw browser wordt doorgestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt ook het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies op elk moment zelf verwijderen. Cookies kunnen noodzakelijk zijn om een verbinding tot stand te brengen of het gebruik van de websites te verbeteren. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze websites volledig kunt gebruiken.

 

V. Hoe kunt u cookies weigeren en verwijderen?


U heeft een keuze. U kunt alle of individuele cookies weigeren. Gelieve de volgende cookie-instellingen te gebruiken. U kunt ook de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om de cookies van de eerste en derde aanbieders te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Indien u het gebruik van cookies afwijst, dient u deze actief te verwijderen. Ook als u cookies weigert, kunt u op elk moment gebruikmaken van onze websites. Het is echter mogelijk dat afzonderlijke functies slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u onder de volgende link: www.allaboutcookies.org. Door onze websites te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies worden geplaatst, mits u de cookies niet heeft verwijderd of geblokkeerd.

 

 

VI. Mogelijkheid van bezwaar en opheffing

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op ons gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking of uw toestemming in te trekken. Uw bezwaar of herroeping heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Indien de gebruikte analysecookies eigen technische deactiveringsmogelijkheden bieden, wordt dat daar telkens aangegeven. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht op bezwaar of herroeping door contact op te nemen met info@hornetsecurity.com of privacy@hornetsecurity.com. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunnen wij de verwerking niettemin voortzetten indien wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 

VII. Rechten van de betrokken personen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van Art. 4 Par. 1 AVG. Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door middel van bovenstaande contactgegevens.

 

Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG

U heeft recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Dit omvat de verplichte informatie zoals bedoeld in Art. 15 AVG.

 

Recht op correctie uit hoofde van artikel 16 AVG

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens onverwijld te corrigeren en onjuiste persoonsgegevens aan te vullen.

 

Recht op annulering overeenkomstig artikel 17 AVG

U heeft het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd indien een van de in Art. 17 AVG genoemde redenen zich voordoet, met name indien er niet langer een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat.

 

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien een van de in Art. 18 AVG genoemde redenen zich voordoet, met name op uw verzoek in plaats van het verwijderen van de gegevens.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat op te vragen en deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke te doen toekomen.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG

Overeenkomstig Art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is.

 

VIII. Overdracht van gegevens aan derde landen

De persoonsgegevens die wij via de websites van u verzamelen, zullen tot op zekere hoogte ook worden overgedragen aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In de hierboven beschreven uitzonderlijke gevallen kan, wanneer u Google-tools gebruikt, uw IP-adres volledig aan Google LLC worden doorgegeven en daar alleen worden ingekort.

Bij gebruik van de analysetool Pardot van Salesforce en LinkedIn Analytics van LinkedIn, alsmede in het kader van de genoemde socialemediaplug-ins, worden uw IP-adres en andere gegevens doorgegeven aan de respectieve exploitanten.

Google, Facebook (Instagram), LiveChat, Twitter en LinkedIn zijn elk gevestigd in de VS en dus, volgens artikel 44 DSGVO, in een zogenaamd “derde land”. Al deze hierboven genoemde ondernemingen beveiligen of verwerken uw gegevens op basis van de respectieve modelcontractbepalingen. De huidige bindende bedrijfsvoorschriften zijn van toepassing op Salesforce.