Onze missie in één zin

Hoewel ieder van ons sterk is, kunnen we alleen samen succesvol zijn.

Hornetsecurity heeft in de loop der jaren een aantal principes ontwikkeld die van toepassing zijn op alle medewerkers van het bedrijf. Deze principes vormen de basis voor de omgang met elkaar, partners of klanten, maar ook voor de uitvoering van alle dagelijkse taken bij Hornetsecurity.

Wie we zijn

Wij bieden onze klanten wereldwijd security voor cloud computing. Wij stellen normen en bieden onze klanten producten die makkelijk te gebruiken zijn.

R

Ons begrip van kwaliteit

Wij leveren betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de hoogste eisen van onze klanten. Om deze normen op lange termijn te kunnen handhaven, werken we voortdurend aan verbeteringen. Wij zijn trots op de kwaliteit van onze producten en diensten.

Serviceverplichting

Als dienstverlener zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor onze klanten en partners. Hun problemen maken we tot onze problemen.

Gegevensbescherming

Gegevens en informatie zijn een waardevol bezit voor onze klanten. De bescherming van dit bezit heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Wisselwerking met elkaar

Wij geloven dat wederzijds respect en betrokkenheid de basis vormen voor interactie met elkaar en we handelen overeenkomstig. We creëren een omgeving die prestaties bevordert en mensen bij elkaar brengt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Elke medewerker is verantwoordelijk voor het bedrijf als geheel. We werken resultaatgericht.

w

Team en samenwerking

Iedereen, of het nu gaat om werknemers, leveranciers, partners, klanten of andere belanghebbenden, maakt volledig deel uit van het team en stelt ons in staat om onze uitdagingen aan te gaan. Samenwerking betekent samen werken. Elk individu moet zijn sterke punten gebruiken om de anderen te ondersteunen. Hoewel ieder van ons sterk is, kunnen we alleen samen succesvol zijn.

Omgaan met verandering

Onze omgeving verandert in een steeds sneller tempo. We herkennen veranderingen in onze omgeving en zoeken systematisch naar nieuwe innovatieve manieren om ons aan te passen.

Betrouwbaarheid

We bouwen vertrouwen op door middel van open communicatie en we willen beoordeeld worden op ons vermogen om onze beloften na te komen.