Privacybeleid voor Personio

Verwerking van persoonsgegevens door de persoon die verantwoordelijk is voor de online sollicitatieprocedure

I. Algemene informatie en contactinformatie

Wij stellen u deze privacyverklaring ter beschikking, die uitsluitend betrekking heeft op gegevens die tijdens de online sollicitatieprocedure worden verzameld, om u te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is:

Hornetsecurity GmbH

Am Listholze 78
30177 Hannover
Duitsland

+49 511 515 464-0

Uitvoerend directeur: Daniel Hofmann, Daniel Blank

Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 201937

Verkoopbelasting ID: DE256599255

Chief Information Security Officer: Olaf Petry
Contact via: datenschutz@hornetsecurity.com.

Privacy Officer: Lukas Wagner, LL.M.
Contact via:  datenschutz@hornetsecurity.com.

II. Persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure​

Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook gegevens over uw concrete loopbaan enz., die zonder veel moeite aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen. Informatie die niet (in)direct met uw werkelijke identiteit in verband kan worden gebracht, valt daarentegen niet onder de persoonsgegevens.

III. Grondslagen en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

Indien u elektronisch bij ons solliciteert, d.w.z. per e-mail of via ons webformulier, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure en het aangaan van een overeenkomst.

Door te solliciteren op onze wervingspagina geeft u te kennen dat u geïnteresseerd bent in een baan bij ons. In dit verband verstrekt u ons persoonsgegevens die wij uitsluitend gebruiken en opslaan met het oog op uw zoektocht naar een baan/sollicitatie.

In het bijzonder worden daarbij de volgende gegevens verzameld:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Sollicitatiedossier
 • Salariswensen
 • Beschikbaar vanaf
 • Kennis van het Duits
 • Kennis van het Engels
 • Kennis van het Spaans
 • Hoogste schooldiploma
 • Hoogste kwalificatie
 • Kanaal, hoe u ons heeft leren kennen
 • Andere vrijwillige informatie

U kunt ook relevante documenten uploaden, zoals een sollicitatiebrief, uw cv en referenties. Deze kunnen andere persoonsgegevens bevatten zoals uw geboortedatum, adres, enz.

Alleen bevoegde medewerkers van de personeelsdienst of medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure hebben toegang tot uw gegevens.

Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard om te kunnen voorzien in de vacature waarvoor u heeft gesolliciteerd.

U kunt op elk moment via het carrièreportaal solliciteren bij de volgende met de groep verbonden ondernemingen:

– Hornetsecurity GmbH, Am Listholze 78, 30177 Hannover, Duitsland

– Hornetsecurity Inc., 6425 Living Place, Suite 200, Pittsburgh, Pennsylvania 15206, Verenigde Staten

– Hornetsecurity Ltd, 55 Baker Street, Londen W1U7EU, Verenigd Koninkrijk

– Hornetsecurity Iberia S.L, Calle Arte 15, 1ª, 28033, Madrid, Spanje

– Altaro Limited (Malta), Blok LS3, Niveau 1, Malta Life Sciences Park, San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN 3000, Malta

Het carrièreportaal wordt beheerd door Hornetsecurity GmbH en wordt ook ter beschikking gesteld van de andere ondernemingen van de groep voor het beheer van sollicitanten. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dit gemeenschappelijk beheer van sollicitanten is ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) AVG in combinatie met uitbr. 48 AVG om de efficiëntie te vergroten en de kosten tot een minimum te beperken door gemeenschappelijke administratieve structuren op te zetten en te gebruiken. De verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 AVG voor de gegevensverwerking in verband met uw sollicitatie is de respectieve onderneming waarbij u solliciteert.

Uw gegevens worden bewaard gedurende 90 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure. In de regel gebeurt dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om zich te verdedigen tegen mogelijke vorderingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Wij zijn daarna verplicht uw gegevens te wissen of te anonimiseren. In dat geval staan de gegevens ons alleen ter beschikking als zogenaamde metagegevens zonder directe persoonlijke referentie voor statistische evaluaties (bijvoorbeeld aandeel vrouwen of mannen in de sollicitaties, aantal sollicitaties per periode, enz.).

Ervan uitgaande dat u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens gedurende 90 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure – maar niet nadat u uw toestemming hebt ingetrokken – in onze “Talent Pool” opslaan om eventuele interessante functies voor u te identificeren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor sollicitaties naar een leer- of stageplaats. De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, die u kunt verlenen door het desbetreffende vakje op het sollicitatieformulier aan te vinken. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken en is vanaf dat moment van kracht.

Indien u in het kader van de sollicitatieprocedure een aanbod tot tewerkstelling bij ons ontvangt en dit aanbod aanvaardt, zullen wij de persoonsgegevens die wij in het kader van de sollicitatieprocedure hebben verzameld ten minste voor de duur van de arbeidsverhouding bewaren.

IV. Bekendmaking van gegevens aan derden

De gegevens die in het kader van uw aanvraag worden doorgegeven, worden via TLS-versleuteling overgedragen en in een databank opgeslagen. Deze databank wordt beheerd door Personio GmbH, die software voor personeelsadministratie en beheer van sollicitanten aanbiedt (https://www.personio.de/impressum/). Personio is in dit verband onze verwerker overeenkomstig art. 28 AVG. De grondslag voor de verwerking is een overeenkomst voor orderverwerking tussen ons als verantwoordelijke voor de verwerking en Personio.

V. Rechten van de betrokkene

Voor zover persoonsgegevens door ons als verantwoordelijke worden verwerkt, heeft u als betrokkene, afhankelijk van de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking, bepaalde rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, met name het recht op informatie (art. 15 AVG), het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht op wissing (art. 17 AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG), het recht om bezwaar te maken (art. 21 AVG). Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming voor gegevensbescherming in te trekken overeenkomstig art. 7 III AVG. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen wij u niet langer in aanmerking kunnen nemen bij het invullen van een vacature.

Gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de in deze online sollicitatieprocedure verwerkte gegevens te doen gelden:

Functionaris voor gegevensbescherming: Lukas Wagner, LL.M.

Contact via: datenschutz@hornetsecurity.com.

 

VI. Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen, zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in de sollicitatieprocedure of dergelijke te weerspiegelen. De nieuwe privacyverklaring zal dan van toepassing zijn op elk verder bezoek aan deze wervingspagina of elke verdere sollicitatie.

Naast deze privacyverklaring kunt u hier onze algemene privacyverklaring bekijken.