Gegevensbescherming Hornetsecurity

I. Contactgegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in het kader van deze website in de zin van de basisbeschikking gegevensbescherming (GDPR):

Hornetsecurity GmbH

Am Listholze 78
30177 Hannover
Duitsland

+49 511 515 464-0

Gedelegeerd Bestuurders: Oliver Dehning, Daniel Hofmann, Daniel Blanco
Handelsregister: Hannover
Omzetbelasting ID: DE256599255

Hoofd Informatiebeveiliging: Olaf Petry
Contact via:  moc.y1566719010tiruc1566719010esten1566719010roh@y1566719010cavir1566719010p1566719010.

Gegevensbeschermingsfunctionaris: Michael Schramm, LL.M. (Minnesota)
Contact via:  moc.y1566719010tiruc1566719010esten1566719010roh@y1566719010cavir1566719010p1566719010.

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

De basis voor een effectieve gegevensbescherming is uitgebreide informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens (“gegevensverwerking”). Daarom informeren wij u graag,

 • wanneer of voor welke acties wij gegevens verwerken,
 • welke gegevens wij om welke redenen verwerken,
 • die gegevens ontvangt,
 • welke rechten u heeft in verband met de verwerking van gegevens via ons.

Deze verklaring van gegevensbescherming regelt enkel het gebruik van persoonsgegevens op onze website www.hornetsecurity.com/nl met inbegrip van de subpagina’s ervan. Als u onze website verlaat via een link of onze website bezoekt op een social media platform, laat u ook de draagwijdte van deze verklaring over gegevensbescherming.

De overdracht van informatie van en naar deze website is beveiligd met TLS encryptie.

U kunt deze verklaring van gegevensbescherming te allen tijde en permanent downloaden op het volgende adres

https://www.hornetsecurity.com/nl/gegevensbescherming uitprinten of downloaden.

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Het aanbieden van de website vereist de verwerking van verschillende informatie. Daarnaast is de omvang van de gegevensverwerking afhankelijk van uw gebruik van de functionaliteiten van de website, bijvoorbeeld of u via het contactformulier met ons communiceert of instemt met de verwerking van gegevens.

U bent niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien het verstrekken van deze gegevens echter technisch verplicht is wanneer u onze website bezoekt, zal weigering ertoe leiden dat u onze website niet kunt bezoeken en gebruiken.

Als bezoeker van onze websites bent u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 GDPR.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie en alle gegevens die in de diensten van Hornetsecurity zijn opgeslagen, is de noodzaak om de bestaande contractuele relatie na te komen.

Reden voor de verwerking Rechtsgrond in de GDPR Toelichting
Uitvoering van de overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen Artikel 6, lid 1, onder b) Verwerking vindt alleen plaats voor zover het noodzakelijk is voor de Uitoefening en vervulling van rechten en verplichtingen uit het contract is vereist. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld anders wordt voorgesteld, worden de gegevens verwerkt door alleen in die mate.
Rechtvaardige rente Artikel 6, lid 1, onder f) Er vindt verwerking plaats voor zover wij een legitiem belang hebben en er geen tegenstrijdige doorslaggevende belangen van de betrokkene aan het licht komen. Het specifieke belang wordt in deze gegevensbeschermingsverklaring toegelicht in het kader van de verwerkingsbeschrijving.
Berusting Art. 6, lid 1, onder a) De gegevens worden verwerkt indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het type en de omvang van de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking tot nu toe.
Wettelijke verplichting Artikel 6, lid 1, onder c) Ze worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan Duitse of Europese wettelijke verplichtingen.

3. Het wissen en de opslagtijd van de gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens wissen zodra de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan ophoudt te bestaan. In sommige gevallen kunnen rechtsgrondslagen echter ook naast elkaar bestaan of, bij gebrek aan een rechtsgrondslag, ingrijpen in een nieuwe rechtsgrondslag, zoals de verplichting om bepaalde gegevens op te slaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan.

III. Gegevensverwerking voor het verstrekken van de website

Om de website aan u te kunnen tonen, is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verwerken. Dit is al gedaan wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast bieden wij op onze website diverse functionaliteiten aan die verdere gegevensverwerking vereisen.

1. Logbestanden

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, wordt diverse informatie doorgestuurd naar onze servers. Die hebben we nodig om de verbinding tot stand te brengen en te onderhouden. Onder deze gegevens bevindt zich ook uw IP-adres, dat wij als persoonlijke gegevens behandelen. Bovendien worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres en bronpoort van de client (NAT-IP indien van toepassing)
 • Tijdstempels
 • Type verzoek tot aansluiting
 • Batchrecordversie
 • Website op verzoek van de klant
 • Foutcode(s) van inktvis / Gedetailleerde foutbeschrijving
 • HTTP-statuscode van de aangevraagde server
 • HTTP-statuscode doorgestuurd naar client
 • Browserversie
 • Besturingssysteem

Deze gegevens slaan wij op in zogenaamde server-logbestanden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens over u. De opslag van logbestanden met inbegrip van uw IP-adres dient het legitieme belang van het verstrekken van onze website en het voorkomen van misbruik ervan. Opgeslagen logbestanden worden uiterlijk na 14 maanden verwijderd, tenzij langere opslag nodig is, bijvoorbeeld om een aanval op onze website te voorkomen of te verduidelijken.

2. Cookies

Wij gebruiken cookies om de verbinding tot stand te brengen en te onderhouden. Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door uw browser wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen. U kunt ook het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies te allen tijde zelf verwijderen. Cookies kunnen nodig zijn om een verbinding tot stand te brengen of om het gebruik van de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Het gebruik van technisch geconditioneerde cookies en de bijbehorende gegevensverwerking vindt plaats vanwege ons legitieme belang bij een technisch foutloos en comfortabel gebruik van onze website. Technisch geconditioneerde cookies worden meestal automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (sessiecookies), in andere gevallen pas na enige tijd (permanente cookies). De opslagduur van permanente cookies wordt door de aanbieder bepaald en kunt u bijvoorbeeld in uw browser bekijken.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in ons https://www.hornetsecurity.com/nl/cookie-richtlijn.

3. Contactformulieren

Op verschillende plaatsen op onze website vindt u contactformulieren waarmee u ons een vraag kunt stellen of bijvoorbeeld een offerte kunt aanvragen voor één van onze diensten. Voor algemene vragen, wordt de volgende informatie gevraagd: ontvanger bij Hornetsecurity, bedrijf, naam, e-mailadres, telefoon en uw bericht. Wanneer u een offerte aanvraagt voor onze diensten, dient u de volgende informatie te verstrekken: Bedrijf, titel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, gewenste dienst en het aantal geplande gebruikers. De informatie is gemarkeerd als verplichte velden. Alle andere gegevens die u ons in het kader van het onderzoek, ook via het vrije tekstveld, verstrekt, zijn vrijwillig.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de beantwoording van uw aanvraag en de bijbehorende communicatie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens hangt af van de inhoud van uw verzoek. In principe is hier ons legitieme belang van toepassing om de contactfunctionaliteit te bieden en te reageren op uw vraag die via deze functionaliteit wordt verzonden. Indien uw verzoek het sluiten van een overeenkomst met ons betreft, vindt de verwerking plaats in het kader van deze precontractuele verplichting.

Zodra uw aanvraag is verwerkt, worden uw gegevens gewist. Bij het afsluiten van een contract verwerken wij de gegevens indien nodig voor de uitvoering van het contract.

4. Commentaar functie in de blog

U kunt commentaar geven op de bijdragen in onze Hornetsecurity Blog en deelnemen aan de discussie. Er is geen registratie vereist. Om een opmerking toe te voegen, kunt u het formulier aan het einde van elke blog post invullen. We hebben absoluut de volgende informatie van u nodig: Uw e-mailadres, de naam waaronder u het commentaar wilt publiceren en uw commentaar. U hoeft niet per se uw duidelijke naam te gebruiken. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De wettelijke basis van de verwerking is ons legitieme belang om de commentaarfunctie aan te bieden aan onze bijdragen, waardoor we in staat zijn om meningen uit te wisselen tussen de bezoekers van onze website en onszelf. Wanneer u een opmerking achterlaat op de blog, worden uw IP-adres en naam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud schrijft in commentaren (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar en zijn daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur van het commentaar. Uw gegevens worden opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen de opslag ervan of totdat ons legitieme belang om welke andere reden dan ook ophoudt te bestaan.

5. Partnerportaall

Als u geïnteresseerd bent in het distribueren van onze diensten als Hornetsecurity partner, kunt u zich via onze website registreren in ons partnerprogramma. Hiervoor dient u de onlinepartneraanvraag in te vullen, waarbij u diverse informatie over uw bedrijf en uw contactpersonen dient te verstrekken. De verplichte informatie is in elk geval gemarkeerd. Alle andere informatie wordt vrijwillig verstrekt.

In dit opzicht is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van precontractuele maatregelen of, bij het sluiten van de partnerovereenkomst, de noodzaak van de uitvoering van de overeenkomst. De opslagtermijn wordt in beginsel dienovereenkomstig gemeten aan de hand van de duur van de contractuele relatie. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na afloop van de bewaartermijnen worden ingeroepen.

6. Inloggen op Control Panel en Webmail

Bent u al klant van Hornetsecurity, dan kunt u zich registreren via onze website in het Control Panel, van waaruit u uw diensten kunt gebruiken en beheren. Als klant van Webmail kunt u zich registreren via een aparte link in uw mailbox. Om u te registreren heeft u uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord nodig. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie en alle gegevens die zijn opgeslagen in de diensten van Hornetsecurity om de bestaande contractuele relatie na te komen. De opslagtermijn wordt in beginsel dienovereenkomstig gemeten aan de hand van de duur van de contractuele relatie. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na afloop van de bewaartermijnen worden ingeroepen.

7. Test inwerkprogramma

Om onze diensten Spamfilter Service, Archivering Service of Hornetsecurity Continuity Service te testen, kunt u zich direct registreren via onze website. Hiervoor hebben we verschillende informatie nodig over u persoonlijk, het domein, de server en de gebruiker waarvoor de service gewenst is en de gewenste service. De verplichte velden zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. Alle andere informatie is vrijwillig.

In dit verband is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van precontractuele maatregelen of de noodzaak van de uitvoering van de overeenkomst. De opslagtermijn wordt in beginsel dienovereenkomstig gemeten aan de hand van de duur van de contractuele relatie. Alternatieve rechtsgrondslagen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen echter na afloop van de bewaartermijnen worden ingeroepen.

8. Online inschrijving

U kunt ook te allen tijde bij ons solliciteren met behulp van ons online sollicitatieformulier. Persoonlijke gegevens worden ons in het kader van de toepassing via onze website meegedeeld. Dit kan direct via de invoervelden of indirect via te uploaden sollicitatiedocumenten, zoals je CV. De informatie die op het registratieformulier als verplicht is gemarkeerd, is verplicht. Alle andere informatie, zelfs indien opgenomen in de geüploade aanvraagdocumenten, is vrijwillig. Wij verwerken uw gegevens alleen in de mate die nodig is om de aanvraagprocedure uit te voeren.

Door uw informatie in te dienen op onze Careers pagina of door u in te schrijven voor de Talent Pool, gaat u er ook mee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen en u schriftelijk en telefonisch kunnen informeren in het kader van onze werving marketing of talent retentie programma’s. Indien u dit later niet meer wenst, kunt u te allen tijde en zonder opgave van redenen uw gegevens laten wissen. Het enige wat u hoeft te doen is een kort bericht sturen naar moc.y1566719010tiruc1566719010esten1566719010roh@b1566719010oj1566719010.

De rechtsgrondslag van de verwerking is de noodzaak om een arbeidsverhouding aan te gaan. Uw gegevens zullen worden opgeslagen voor een periode van 90 dagen na het einde van de aanvraagprocedure, tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven voor verdere opslag.

Dit proces wordt ondersteund door een HR-tool die Hornetsecurity GmbH gebruikt voor kandidaatmanagement en personeelsadministratie.

Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.hornetsecurity.com/en/privacy-policy-personio.

9. Google Maps

Op onze website gebruiken wij de kaartenservice Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) om onze locatie aan te geven.

Wanneer u de pagina bezoekt waarop de kaart van Google Maps is geïntegreerd, stuurt onze website verschillende informatie, waaronder uw IP-adres naar Google in de Verenigde Staten, waar het op de servers van Google wordt opgeslagen. Als u een Google-account hebt en u bent ingelogd op het moment dat u onze site bezoekt, wordt de informatie direct aan uw account gekoppeld. Maar ook zonder gebruikersaccount zal Google een gebruikersprofiel over u aanmaken. Dit maakt niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat.

Onze overdracht van de gegevens aan Google is gebaseerd op ons legitieme belang om u de kaartfunctie van Google Maps op onze website aan te bieden.

U kunt de toewijzing van de gegevens die wij naar uw gebruikersaccount verzenden voorkomen door uit te loggen bij Google voordat u onze website bezoekt. Om de gegevensoverdracht naar Google volledig te stoppen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. De kaartweergave kan dan niet meer worden gebruikt.

Meer informatie over Google en het gebruik van Google Maps vindt u hier:

10. Google Fonts

We gebruiken zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste weblettertypen in uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser verbinding met Google, dat Google vertelt dat onze websites via uw IP-adres zijn geopend. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op de wettelijke basis van ons legitieme belang bij een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze websites. Als uw browser Google Fonts of Web Fonts niet ondersteunt, gebruikt uw toestel een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Fonts en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende websites:

https://fonts.google.com/

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

11. Plugins voor sociale media

Als u bijdragen van onze website leuk vindt, kunt u deze direct delen via knoppen in diverse social media netwerken en microblogservices. Hiervoor zijn op onze website passende social media plug-ins geïntegreerd.

Als u een subpagina invoert waarop de invoegtoepassingen voor sociale media zijn ingebed, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de respectieve operators. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt diverse informatie, waaronder uw IP-adres, naar de operators gestuurd en door hen opgeslagen. Aangezien de meeste exploitanten in de VS gevestigd zijn, worden de gegevens ook daar opgeslagen. Dit vertelt de operatoren dat uw browser de relevante subpagina van onze website heeft opgevraagd. Dit geldt ook als u geen gebruikersaccount hebt bij het social media-netwerk of de microblogdienst of als u niet bent ingelogd op het moment dat u onze website bezoekt.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw account daar, de exploitant wijst uw bezoek aan onze website en eventuele verdere interactie met de plugin (activering van de respectieve toestemming knoppen, opmerkingen) rechtstreeks aan uw account en slaat deze informatie. Deze acties kunnen ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van het netwerk. U kunt deze gegevensverwerking voorkomen door niet op de toetsen te drukken. U kunt ook uitloggen uit uw social media-netwerk voordat u onze site bezoekt. U kunt ook add-ons gebruiken zoals de “NoScript” script blocker (http://noscript.net) voor uw browser om over het algemeen te voorkomen dat social media plug-ins worden uitgevoerd.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons legitieme belang om u een gemakkelijke manier te bieden om informatie te delen op onze website op sociale media netwerken en microblogservices en zo onze zichtbaarheid te vergroten.

Voor meer informatie over gegevensverwerking, met name de reikwijdte en de rechtsgrondslag en rechten in dit verband, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de respectieve netwerken.

Onze website maakt gebruik van de volgende social media plugins:

Facebook

Onze website bevat een social plugin van het social media network Facebook. De corresponderende knop is te herkennen aan het Facebook-logo.

Het privacybeleid van Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Google+

Onze website bevat een social plugin van het social media network Google+ van Google. De corresponderende knop is te herkennen aan het “G+”-logo.

Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Twitter

Onze website bevat een sociale plugin van de microblogdienst Twitter van Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). De corresponderende knop is te herkennen aan de Twitter vogel.

Het privacybeleid van Twitter vindt u hier https://twitter.com/privacy.

LinkedIn

Onze website bevat een sociale plugin van het sociale medianetwerk LinkedIn of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”), in Europa vertegenwoordigd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. De corresponderende knop is te herkennen aan het “in” logo.

Het privacybeleid van LinkedIn vindt u hier:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram

Onze website bevat een sociale plugin van de Instagram Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”) microblogservice. De corresponderende knop is te herkennen aan het Instagram-cameralogo.

Door het instellen van uw Instagram-account hebt u de mogelijkheid van directe beïnvloeding (bezwaar). U kunt hier meer over te weten komen onder de volgende link:

https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716.

Het privacybeleid van Instagram vindt u hier:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Livezilla

De controller heeft de LiveZilla component geïntegreerd in deze website. LiveZilla is een Live-Support-Helpdesk-Software, die een directe communicatie in real time (zgn. Live-Chat) met bezoekers van uw eigen website mogelijk maakt.

De ontwikkelaar van de LiveZilla component is LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland.

Elke keer dat u onze website bezoekt, die is uitgerust met een LiveZilla component, verzamelt dit onderdeel gegevens om het live chat systeem te bedienen en de werking van het systeem te analyseren. Meer informatie over LiveZilla is te vinden op http://www.livezilla.net/home/en/.

De LiveZilla component plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de persoon. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Via de LiveZilla-cookie kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Dergelijke gepseudonimiseerde gebruiksprofielen kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers te analyseren en de goede werking van het livechatsysteem te analyseren en te handhaven. De analyse dient ook om ons aanbod te verbeteren. De gegevens die verzameld worden via de LiveZilla component zullen niet gebruikt worden om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat de LiveZillacomponent een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door LiveZilla is ingesteld, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De actuele voorschriften voor de gegevensbescherming van LiveZilla GmbH vindt u op https://www.livezilla.net/disclaimer/en/.

13. Informatie over de nieuwsbrief en toestemmingen

Met de volgende informatie informeren wij u over onze nieuwsbrieven, de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna “nieuwsbrieven”) sturen wij uitsluitend met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van een registratie specifiek is omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

a) Dubbele aanmelding en registratie

Abonneren op onze nieuwsbrief (op de website preciezer aangeduid als “Hornetsecurity News”) gebeurt via een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met andere e-mailadressen kan inloggen. Abonnementen op de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van de inlog- en bevestigingstijd, evenals het IP-adres.

b) Statistische enquêtes en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web-beacon”, d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van de Pardot-server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren. De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van Pardot, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

c) Beëindiging/Revocatie

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming herroepen. Uw toestemming voor de verzending via Pardot en de statistische analyses vervallen dus tegelijkertijd. Een aparte annulering van de verzending via Pardot of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk.

14. Andere persoonsgegevens

Wij willen er nogmaals op wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “_anonymizeIp();” om anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP masking) te garanderen. Hornetsecurity GmbH slaat daarom geen persoonlijke gegevens van een websitebezoeker op.

Het is duidelijk dat persoonlijke gegevens alleen worden verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het geval van individuele aanvragen/in het kader van een aanvraag/talent loyaliteitsprogramma of in het geval van een service- of ondersteuningsverzoek via een contactformulier, per e-mail, online of schriftelijk. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de dienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw aanvraag. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen via de marketingautomatiseringstool Salesforce Pardot, het ticketsysteem OTRS en onze servers. Bovendien zullen de gegevens niet worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in elk afzonderlijk geval zijn vermeld. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt (bijv. naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of uw aanvraag te verwerken. Met uitdrukkelijke toestemming (dubbele opt-in procedure) worden uw persoonlijke gegevens ook gebruikt voor reclamedoeleinden. Zij worden door ons niet langer opgeslagen dan nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor zover wij daartoe wettelijk gehouden zijn. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven). Wij wijzen erop dat berichten via e-mail in ongecodeerde vorm geen absoluut beveiligd communicatiemiddel tegen toegang door derden zijn en met name ook toegankelijk worden voor de e-mailprovider.

V. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op ons rechtmatig belang, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking of uw toestemming in te trekken. Uw bezwaar of herroeping heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Indien de gebruikte analysecookies hun eigen technische mogelijkheden voor deactivering bieden, wordt dit daar telkens getoond. U kunt uw recht op bezwaar of herroeping te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met moc.y1566719010tiruc1566719010esten1566719010roh@o1566719010fni1566719010 of moc.y1566719010tiruc1566719010esten1566719010roh@y1566719010cavir1566719010p1566719010 Indien u zich op grond van ons rechtmatig belang tegen de verwerking verzet, kunnen wij de verwerking toch voortzetten indien wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

IV. Analyse en tracering van het gebruik

Wij willen de bruikbaarheid van deze website en de aantrekkelijkheid van haar diensten verder verbeteren. Daarom verzamelen we bij een bezoek aan onze website ook gegevens over het gebruiksgedrag, die we hiervoor evalueren. Daarom worden op onze website naast de hierboven getoonde technisch voorwaardelijke cookies ook de volgende tracking en analyse cookies gebruikt.

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen:

 

Cookievoorkeuren aanpassen

1. Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google verzamelt via een cookie informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) in de Verenigde Staten en slaat die informatie op. Wij gebruiken Google Analytics echter alleen met een anoniem gemaakte functie, waarbij het IP-adres wordt verkleind voordat het door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres in de VS aan Google doorgegeven en daar alleen verkort. Google analyseert de verzamelde informatie en stuurt ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en levert ons hiervoor aanvullende diensten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Naast het blokkeren van alle cookies door uw browser, kunt u Google ook verhinderen uw gegevens te verwerken door de plug-in van de browser te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Schakel Google Analytics uit op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

2. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de advertentietool “Google AdWords” van Google, inclusief het bijhouden van de conversie. Wij gebruiken deze tool om te bepalen hoe succesvol adverteren voor onze diensten op andere websites dan de onze is. Hiervoor wordt een conversiecookie ingesteld wanneer u op een van onze advertenties klikt. Deze cookie stelt ons in staat om te herkennen dat u onze website via deze advertentie hebt bezocht. Wij gebruiken dergelijke gebruiksstatistieken om statistieken op te stellen voor het evalueren van de conversie van onze advertenties. Wij ontvangen geen informatie over u persoonlijk. De conversiecookies die in uw browser zijn ingesteld, zijn individueel en kunnen niet door andere Google AdWords-klanten voor hun statistieken worden gebruikt.

U kunt tracking voorkomen door de conversie tracking cookie uit te schakelen in de instellingen van uw browser.

3. Doubleclick

We maken ook gebruik van de Doubleclick dienst van Google. Er wordt een cookie ingesteld en er wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw browser toegekend. De cookie bepaalt of en welke advertenties werden weergegeven en geklikt in uw browser. Hierdoor kunnen wij uw advertenties nog beter afstemmen op uw interesses. Aangezien wij de IP-anonimisering van Google op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres in het kader van de Dobleclick procedure ook verkort voordat het door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden en alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten en daar alleen verkort. Google analyseert de verzamelde informatie en stuurt ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website. en levert ons hiervoor aanvullende diensten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Naast de hierboven genoemde algemene opties voor het voorkomen van cookies, kunt u door het downloaden van een browser-plug-in specifiek voorkomen dat Google de Doubleclick cookie opslaat. U kunt het hier vinden.

4. Facebook-publiek op maat

Op onze websites gebruiken we zogenaamde Facebook-pixels. Dit is de functie van een webanalysedienst van Facebook. Facebook-pixels zijn onzichtbare grafische bestanden die in onze website zijn ingebouwd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van de pixel opgeslagen in uw browser. Hierdoor kunnen wij volgen welke van onze subpagina’s u hebt bezocht. We delen deze informatie met Facebook om onze advertenties daar beter af te stemmen op uw werkelijke interesses en om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook te analyseren. Afhankelijk van uw gebruik van onze website, Facebook wijst u aan bepaalde groepen van belanghebbenden bekend als custom audiences. De door de cookie gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen. Ga naar https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ of daaronder https://business.facebook.com/pixels/tos/.

Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking van Facebook. Facebook gebruikt de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en optimalisatie van aanbiedingen. Het Privacybeleid van Facebook is in dit verband van toepassing. Wij wijzen erop dat het gebruik van een dergelijke tracking procedure de identificatie van gebruikers via talrijke websites mogelijk maakt. U kunt deze functie uitschakelen in uw Facebook-accountinstellingen voor alle gebruikte apparaten: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook.

Ongeacht dit, kunt u over het algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke cookies via verschillende sites van derden, bijv:

5. Pardot

We gebruiken het Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”) van salesforce.com One Market Street, San Francisco, CA 94105, VS. Pardot is een speciale software om het gebruik van een website door websitebezoekers bij te houden en te evalueren. Wanneer u onze website bezoekt, registreert de Pardot uw clickpad en maakt een individueel gebruikersprofiel aan onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies gebruikt die de herkenning van uw browser mogelijk maken. Door in te stemmen met het gebruik van cookies de eerste keer dat u onze website gebruikt door de zogenaamde cookieaanvaardingsbanner te bevestigen of door onze website te blijven gebruiken, stemt u ook in met het gebruik van cookies van Pardot.

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op met de bovengenoemde verantwoordelijke instantie. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te allen tijde uitschakelen door uw internetbrowser zo te configureren dat cookies uit het domein “salesforce.com” niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen in de functies en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

Raadpleeg ons https://www.hornetsecurity.com/nl/cookie-richtlijn voor meer informatie.

6. LinkedIn analyses

Onze website maakt ook gebruik van de traceerfuncties van het LinkedIn netwerk. LinkedIn gebruikt cookies wanneer u onze website bezoekt. Uw IP-adres wordt doorgestuurd naar LinkedIn in de USA, samen met informatie over uw gebruik van onze website en de gebruikte apparaten. Uw gebruik van onze website en andere websites die u bezoekt, kan geanalyseerd en als basis voor reclame gebruikt worden. Als u een LinkedIn gebruikersaccount heeft en ingelogd bent, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan uw account. Wij hebben geen kennis van de exacte datastromen tussen uw browser en LinkedIn. Raadpleeg het privacybeleid en cookiebeleid van LinkedIn voor meer informatie:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor analysedoeleinden is ons legitiem belang bij een statistische evaluatie van uw gebruikersgedrag om onze website en onze diensten voortdurend te kunnen optimaliseren en beter te kunnen verkopen.

7. Bing Ads

Op onze website gebruiken we de Bing Ads Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”).

Bing Ads plaatst cookies op uw computer als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Dit stelt Microsoft Bing en onszelf in staat om vast te stellen dat onze advertentie is aangeklikt, de bezoeker naar onze site is omgeleid en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u, maar alleen het totale aantal gebruikers dat de conversiepagina heeft bereikt via een Bing advertentie. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van onze advertenties te bepalen.

VI. Rechten van de betrokkenen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van art. 4 lid 1 GDPR. Als betrokkene heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve ons te contacteren gebruikend de contactgegevens hierboven.

Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 GDPR

U hebt recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Dit omvat de verplichte informatie als bedoeld in artikel 15 van het GDPR.

Recht op correctie uit hoofde van artikel 16 GDPR

U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens onverwijld te corrigeren en aan te vullen.

Recht op annulering overeenkomstig art. 17 GDPR

U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien een van de in art. 17 GDPR genoemde redenen zich voordoet, in het bijzonder als er geen rechtsgrondslag meer is voor de verwerking.

Recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 GDPR

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien een van de redenen vermeld in Art. 18 GDPR tussenbeide komt, in het bijzonder op uw verzoek in plaats van de gegevens te verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die door ons over u zijn opgeslagen op te vragen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, zonder dat de persoon aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt deze hindert.

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, art. 77 GDPR

Overeenkomstig artikel 77 van het GDPR heeft u het recht een klacht in te dienen bij de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit.

VII. Doorgifte van gegevens naar derde landen

De persoonlijke gegevens die wij van u via de Site verzamelen, zullen tot op zekere hoogte ook worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In de hierboven beschreven uitzonderingsgevallen kan uw IP-adres bij gebruik van Google-tools volledig naar Google LLC worden verzonden en daar alleen worden ingekort.

Bij het gebruik van de analysetool Pardot van de salesforce en LinkedIn Analytics van LinkedIn, evenals in de context van de vermelde social media plugins, wordt uw IP-adres en andere informatie aan de respectievelijke operatoren doorgegeven.

Google, Facebook (Instagram), Salesforce, LinkedIn en Twitter bevinden zich alle in de VS en dus in een zogenaamd “derde land” overeenkomstig artikel 44 van het GDPR. Al deze bedrijven zijn gecertificeerd op grond van de “EU-US Privacy Shield”-overeenkomst inzake gegevensbescherming, die de naleving van een Europees niveau van gegevensbescherming garandeert.

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2018